درباره ما

درباره

درباره شرکت ما

شرکت پتروخاور صدرا

شرکت پتروخاورصدرا به اتکا  به توانمندی و دانش کارشناسان و مدیران با تجربه و سخت کوش خود  در جهت تامین و پشتیبانی صنایع  ، غذایی بهداشتی آرایشی فعالیت تجاری و اقتصادی می نماید .

به طوریکه  سهم قابل توجهی از نیاز واحدهای بزرگ و متوسط صنایع در جهت تامین مواد اولیه شیمیایی را برآورده می نماید . مهمترین مزیت های تجاری این گروه قیمت مناسب و رقابتی  ، تحویل به موقع سفارشات ، کیفیت مواد اولیه برابر انتظار و خاص مشتریان عزیز و گرانقدر در حوزه صنعت می باشد.